Килъри

Общи условия за ползване на уеб сайт kilari.bg

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data ProtectionRegulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне, „Д. Д. Д-1“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование „Д. Д. Д-1“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ :121370541
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1700 , район Лозенец, кв. Витоша, ул. „Асен Разцветников“ №32
Данни за кореспонденция: гр. София, 1700 , район Лозенец, кв. Витоша, ул. „Асен Разцветников“ №32
E-mail: privacy@ddd-1.com
Телефон.: 0700 1 95 95, 0700 1 08 08
Информация относно компетентния надзорен орган Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
„Д. Д. Д-1“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни Чл. 1.(1)„Д. Д. Д-1“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги по пест контрол, в следствие на предварително направена от Вас заявка през контактната форма на сайта.

(2)„Д. Д. Д-1“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни Чл. 2. (1)„Д. Д. Д-1“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, включително и за следните цели: статистически цели; защита на информационната сигурност; изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

или Попълни Форма