Килъри

Защо сме номер 1 в интегрирания контрол на вредителите (IPM)?

Прилагаме собствени протоколи на действие, разработвани над 25 години.

Документираме всичко, за да бъдете подготвени за одит по всяко време и да спазите всички изисквания за безопасност на храните.

Покриваме цяла България без подизпълнители. Държим на нашето качество.

Всички наши експерти притежават удостоверение за ръководител и/или изпълнител на ДДД дейности, издадено от НЦЗПБ или РЗИ.

Извършваме регулярни посещения и мониторинг и с всяко посещение предоставяме препоръки по отношение на санирането, целостта на сградите, оборудването и съхранението.

Предлагаме отдалечен мониторинг и следене на данни за тенденциите в реално време с помощта на специализиран софтуер. Предоставяме постоянен достъп до всички най-актуални документи, необходими за одит, и персонално създадени отчети за активността на гризачите във Вашите обекти.

Какво е Интегриран контрол на вредителите (IPM)

Интегрираният контрол на вредителите (Integrated Pest Management) е подход, създаден от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, основан на научни изследвания, и е стратегия, която се фокусира върху дългосрочната превенция на вредителите и вредите от тях. IPM е неизменна част от всички водещи стандарти за безопасност на храните – HACCP, IFS, BRC, ISO 22000 и други.

Биоциди се използват само при абсолютна необходимост и според установени указания.

Третиранията се правят с цел борба единствено с целевия организъм.

Интегрираният контрол на вредителите свежда до минимум рисковете за човешкото здраве, за полезните и нецелевите организми и за околната среда.

Изисквания за безопасност на храните

Ако предлагате готова храна или опаковани хранителни продукти, трябва да гарантирате, че безопасността на храните се управлява и поддържа активно, като прилагате принципите на HACCP.

Погрижете се за безопасната среда за развитие във Вашия бизнес. Направете заявка за безплатен одит на програмата ви за контрол на вредители

Ще се свържем с Вас до 12 чàса от получаването на заявката. При въпроси относно събирането на лични данни се свържете с нас на: privacy@ddd-1.com

Имаш въпроси? Свържи се с нас:

или Попълни Форма