Килъри

Защо сме номер 1 в контрола на гризачи?

Прилагаме собствени протоколи на действие, разработвани над 25 години.

Документираме всичко.

Покриваме цяла България без подизпълнители. Държим на нашето качество.

Всички наши експерти притежават удостоверение за ръководител и/или изпълнител на ДДД дейности, издадено от НЦЗПБ или РЗИ.

ПРОТОКОЛЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА КИЛЪРИ

Идваме. Оглеждаме. Информираме

Килъри инспектират и идентифицират какъв е вредителят и какъв е мащабът на проникването. Определят проблемните зони, в които се укриват гризачите.

Третираме

Килъри използват различни методи – неотровни убиващи капани, родентицидни примамки от последно поколение и др. Издават констативен протокол с всички извършени дейности и инструктират какво да (не) се прави през следващите 24-48 часа. Протоколът служи за гаранция.

Повтаряме

Родентицидните примамки действат със забавено действие, за да накарат вредителите да се хранят с тях продължително време, без да разберат, че са отровени. Заради това е абсолютно задължително да бъде извършена втора обработка след 7 - 28 дни.

Защитаваме

Килъри дават ексклузивна 100%-ова гаранция и по-ниска цена при подписване на договор за абонамент. Освен това реагират в рамките на 24 часа при неотложен проблем и се грижат за безопасността ви регулярно.

Централизирана онлайн система за съхранение на ДДД информация

Работим на друго равнище

Единствено Килъри съхраняват резултатите и документацията на одитите дигитално и следят тенденциите в реално време с помощта на специализиран софтуер.

От всяка точка до всяка контролна точка

Благодарение на тази платформа клиентите имат дистанционен достъп до централизирана и подробна информация за резултатите от мониторинга на всяка контролна точка.

Платформата на Килъри e изключително полезна за компании, които са част от международен бизнес и/или подлежат на проверка без предупреждение от своите контрагенти.

Как гризачите могат да бъдат опасни?

Гризачите са опасни по три основни причини:

  • пренасят заболявания като тиф, болест на Вейл, токсоплазмоза, лаймска болест, хеморагична треска, нилска треска и други

  • увреждат имущество като кабели (на скъпа техника), окачени тавани

  • съсипват безвъзвратно имидж

Погрижете се за безопасната среда за развитие във Вашия бизнес. Направете заявка за безплатен одит на програмата ви за контрол на вредители

Ще се свържем с Вас до 12 чàса от получаването на заявката. При въпроси относно събирането на лични данни се свържете с нас на: privacy@ddd-1.com

Имаш въпроси? Свържи се с нас:

или Попълни Форма