Килъри

НИЕ СМЕ КИЛЪРИ

Лидерът в контрола на вредители в България. За повече от 25 години дейност доказахме, че вършим работа. Всеки път. Независимо от препятствията и трудностите, пред които се изправяме.

Само ние предлагаме национално покритие

Имаме регионални офиси на територията на цялата страна и гарантираме реакция до 24 чàса след сигнал. Единствено ние го правим, без да използваме подизпълнители. Държим на качеството, което предлагаме, и протоколите, които прилагаме.

Разполагаме с най-големия екип от експерти - 10 пъти по-голям от всеки друг

Всички те притежават удостоверение за ръководител и/или изпълнител на ДДД дейности, издадено от Националния център по заразни и паразитни болести или РЗИ. Имаме и екип по управление на качеството от биолози, еколози, ветеринарни лекари, агрономи и ДДД Ръководители.

Единствено ние разполагаме с най-съвременното оборудване за контрол на вредители

и ползваме последно поколение биоциди, които щадят в максимална степен околната среда и нецелевите организми.

Столична община

Министерство на земеделието

Министерство на финансите

Министерство на образованието

Министерство на спорта

ЗАЩИТАВАМЕ ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

C контрол на комарните популации в урбанизирани територии

В Килъри се грижим за контрола на комарните популации в стотици български градове и селища, като осигуряваме ефективни решения за контрол на ларвите и възрастните насекоми с помощта на най-новото специализирано оборудване за УЛВ и генератори за топъл аерозол.

Пускане на видеото
Пускане на видеото

C контрол на кърлежи в зелени площи и на плажа

Експертизата и ресурсното ни обезпечение ни позволяват да извършваме навременни и ефективни обработки с високопроходими превозни средства и съвременна техника за третиране на множество локации едновременно в моментите, когато метеорологичните условия го позволяват.

Безплатна консултация с нашите експерти

Свържете се с нас днес, за да се възползвате от експертизата ни в контрола на вредители и регулаторните
изисквания, с които трябва да се съобразите.

Със специализирана дезинсекция и дератизация на канализационната мрежа, дезинфекция, дезинсекция и обезмирисяване на контейнери за отпадъци

Основни източници на вредители в градската среда са канализационната мрежа и контейнерите за събиране на отпадъци. Навременните мерки за дезинфекция и контрол на популациите на вредителите са особено важни за опазване на общественото здраве.

Пускане на видеото

С контрол на гризачи в градска среда

Гризачите са сред най-големите заплахи за човешкото здраве в градска среда. Контролът им зависи в огромна степен от инфраструктурата, но модерните средства за контрол на популациите ни дават възможност да се противопоставим с грижа за здравето на хората и околната среда.

С професионална крайна дезинфекция

Дезинфекцията е основен инструмент за борба с вируси, фунги и бактерии, които застрашават общественото здраве. Експертизата на Килъри е безмилостно проверена във времето, от активирането на свлачището във Варна през 2005 г. до безпрецедентните мерки срещу разпространението на SARS-CoV-2 в началото на 2020 г.

С контрол на птици (бърд контрол)

Контролът на птиците (т. нар. бърд контрол, от англ. – bird control) е важна част от опазването на историческото културно наследство и здравето на гражданите. Птиците са истински „резервоари“ на безброй много заболявания, немалко от които – с летален край.

Разбираме от бюджети

Съобразяваме програмите за контрол на вредители и дезинфекция със специфичните обществени и институционални нужди и възможностите на бюджета.

Подкрепяме с комуникация

Подкрепяме с комуникация. Информираме обществеността за всички аспекти на предоставяните услуги и проблемите, които те решават.
(За медии: press@ddd-1.com)

или Попълни Форма