Килъри

Изисквания за Безопасност на
Храните

Всеки бизнес, свързан с храните, е длъжен да спазва законовите изисквания за тяхната безопасност

Какво е НАССР?

НАССР е система за управление (превенция и контрол) на безопасността на храните, основана на систематичен подход за определяне, оценка и контрол на критичните опасности, свързани с храните или процесите с храни.

НАССР определя КАКВО може да се обърка (т.е. критичната за безопасността на храните опасност), както и КЪДЕ и КАК може да се появи опасността при транспортиране, съхраняване и продажба на храна.

Основни правила на HACCP

  1. Не продавайте опасна храна;
  2. Информирайте се за своите доставчици;
  3. Бъдете в готовност да изтеглите храните, за които се смята, че са опасни;
  4. Идентифицирайте критичните точки във Вашите процеси и ги контролирайте;
  5. Съдействайте на държавните и общински органи за намаляване на риска при съхранение на храни.
За да функционира бизнесът Ви легитимно, Ви е необходима система за управление на безопасността на храните. Изготвянето на подобна система изисква обстоен анализ на процесите и правилното им описване, а те са различни за всеки обект – това са Вашите конкурентни предимства.

В Килъри ще ви съдействаме с:

  • Консултация и изготвяне на система за безопасност на храните
  • Професионален контрол на вредителите
  • Лабораторни изпитвания на храни, вода и повърхности
  • Унищожаване на странични животински продукти (СЖП)

Погрижете се за безопасната среда за развитие във Вашия бизнес. Направете заявка за безплатен одит на програмата ви за контрол на вредители

Ще се свържем с Вас до 12 чàса от получаването на заявката. При въпроси относно събирането на лични данни се свържете с нас на: privacy@ddd-1.com

или Попълни Форма