Бърд контрол (Защита от нежелани птици)

Бърд контрол (Защита от нежелани птици)

Бърд контролът на нежелани птици е изключително важна и спестяваща пари услуга.  А Килърите са лицензирани да ви помогнат.

Ежегодно птиците нанасят огромни материални щети по целия свят и България не е изключение. Голяма част от тях пренасят патогени, които причиняват болести като хистоплазмоза , криптококоза и пситакоза . Птичите изпражнения съдържат киселинни съединения, които повреждат стоки, уреди и сградни фасади. За да се предпазите от тези проблеми е важно да реагирате своевременно, като се обадите на Килърите.

Какво да очаквате от Килърите?           

1. Идентификация
Първите действия на специалистите ни са да получат конкретна информация за обекта Ви. Затова следва внимателен оглед на собствеността Ви – той е важен, за да бъдат определени проблемните зони и местата, които трябва да бъдат защитени от птиците.
Веднага след него ще бъдете информирани за направените заключения и какъв е индивидуалният метод за третиране на Вашия обект. Ще научите и цената, която специалистът ни е калкулирал. Решението дали да му дадете зелена светлина е изцяло Ваше. От изключителна важност е да изпълните указанията на Килърите – те често включват затваряне на определи пространства, замрежване на прозорци и други. Целта е да бъде ограничен достъпа на птици до обекта Ви трайно.


2. Обработка
Време е за третиране на повърхностите в собствеността Ви. Възможните методи за борба с птиците са многобройни и зависят до голяма степен от вида на пернатите. Те могат да включват замрежване, поставяне на шипове, модерни надуваеми плашила, репеленти и дори улавяне на животните, стига законодателството да позволява това. В края на обработката ще получите протокол, в който са описани всички дейности, извършени от Килърите, както и средствата, които са използвани. Ще бъдете инструктирани и какво да (не)правите занапред, за да бъде ефектът максимален.


3. Последващи обработки
При подписване на договор с Килърите за абонаментно ежемесечно обслужване, освен по-ниската цена, ще получите и ексклузивна 100%-това гаранция. При проблем в обекта Ви с птици между предвидените месечни посещения , нашите специалисти ще реагират в рамките на 24 часа. След всяка обработка отново ще получите протокол, който удостоверява извършените дейности от екипа ни.