Пест контрол срещу оси и стършели

Пест контрол срещу оси и стършели

Осите и стършелите са полезни за човечеството и природата. Някои видове дори се използват от хората като паразити, за да бъде контролирана числеността на определени вредители в агрокултурата. Други са хищници, които намаляват популацията на насекомите. Освен всичко това, осите допринасят за опрашването на растенията. Много често, обаче, при пренаселване с оси и стършели,  те са истинска заплаха за хора с алергии, като едно ужилване може да доведе до фатален край. Важно за Вас е да знаете, че пчелите и осите често могат да бъдат объркани и докато осите могат да бъдат отстранявани свободно, пчелите са защитен вид в България и посегателството над тях се преследва от закона. Ако имате съмнения и притеснения, нашите специалисти ще направят безплатно посещение на Вашия обект, за да Ви консултират относно Вашия проблем.

Какво да очаквате от Килърите?           

Как да се подготвите?
Преди идването на Килърите не е необходимо да се подготвяте по никакъв начин – ако знаете къде се намира гнездото на насекомите – страхотно. Ако не, ние ще свършим това.

1. Идентификация
Първите действия на специалистите ни са да получат конкретна информация от Вас – какви вредители виждате, в кои зони и колко често. Следва внимателен оглед на собствеността Ви – той е важен, за да бъдат определени проблемните зони и потенциалните места, на които се укриват вредителите. Изключително важно е да бъде открито мястото, на което гнездят насекомите – гнездото им трябва да бъде унищожено, за да получите спокойствието, от което имате нужда. В случай, че то не се намира на Вашата територия или по някаква причина не може да бъде открито, ще Ви бъде предложено решение, включващо механични методи за контрол като специални капани за оси.
Веднага след него ще бъдете информирани за направените заключения – какви вредители са се населили при Вас, колко сериозен е проблемът и, разбира се, какъв е индивидуалният метод за борба с тях във Вашия обект. Ще научите и цената, която специалистът ни е калкулирал. Решението дали да му дадете зелена светлина да унищожи врага е изцяло Ваше.


2. Първоначална обработка
Време е за третиране. Индивидуалното решение на Вашия случай може да включва различни методи за борба с вредителите – опръскване с инсектицид, опушване със специална техника за топъл и студен аерозол, поставяне на специални капани и, разбира се, механичното унищожаване на гнездото на насекомите. В края на обработката ще получите протокол, в който са описани всички дейности, извършени от Килърите, както и препаратите, които са използвани. Запазете го – той съдържа важна информация! Ще бъдете инструктирани и какво да (не)правите занапред, за да бъде ефектът от обработката максимален.


3. Последващи обработки и мониторинг
Ако гнездото не може да бъде унищожено по някаква причина и в обекта Ви бъдат поставени капани за улавяне на прелитащите насекоми, има вероятност да се наложи повторно посещение с цел мониторинг. То цели да се установи доколко работят примамките и има ли необходимост от смяна на локацията им или подмяна на атрактантите в тях. Разбира се, както при първото посещение, отново ще получите протокол с описание на извършените действия.