Пест контрол срещу дървеници

Пест контрол срещу дървеници

Дървениците са кръвосмучещи насекоми, които имат сериозни предпочитания към човешката кръв. Те са познати на човечеството от хиляди години – първите исторически сведения за тях са от 400 година преди Христа, а по-късно дори Аристотел ги споменава. През 1940г. изследване доказва, че видът е на изчезване в Северна Америка и Европа. По-късно, през 1995г. започват наблюдения на сериозно завръщане на дървениците в следствие на резистентност към използваните пестициди. В последните 20 години се наблюдава огромен ръст на популацията им в България, а практиката показва, че стандартните решения често не работят, защото насекомите са развили „имунитет“ към повечето препарати. За Вашия бизнес е от изключителна важност да запазите служителите и клиентите си щастливи и здрави.

Какво да очаквате от Килърите?

Как да се подготвите?
Преди идването на Килърите не е необходимо да се подготвяте много – изчистете всички боклуци и храни, които не са на правилното място. Всичко останало оставете както е – това е важно, за да стане ясно откъде идва Вашият проблем.

1. Идентификация
Първите действия на специалистите ни са да получат конкретна информация от Вас – какви вредители виждате, в кои зони и колко често. Следва внимателен оглед на собствеността Ви – той е важен, за да бъдат определени проблемните зони и потенциалните места, на които се укриват вредителите.
Веднага след него ще бъдете информирани за направените заключения – какви вредители са се населили при Вас, колко сериозен е проблемът и, разбира се, какъв е индивидуалният метод за борба с тях във Вашия обект. Ще научите и цената, която специалистът ни е калкулирал. Решението дали да му дадете зелена светлина да унищожи врага е изцяло Ваше.


2. Първоначална обработка
Време е за третиране на повърхностите в собствеността Ви. В края на обработката ще получите протокол, в който са описани всички дейности, извършени от Килърите, както и препаратите, които са използвани. Запазете го – той е част от Вашата гаранция, а когато имате проверка от контролните органи, той ще бъде поискан! Ще бъдете инструктирани и какво да (не)правите в следващите 24-48 часа, за да бъде ефектът от обработката максимален.


3. Последващи обработки
В борбата с дървениците е изключително важно постоянството. Жизненият им цикъл продължава между 7 и 10 дни, затова е необходимо да се извърши втора обработка след седмица.
При подписване на договор с Килърите за абонаментно ежемесечно обслужване, освен по-ниската цена, ще получите и ексклузивна 100%-това гаранция. При проблем в обекта Ви с дървеници между предвидените месечни посещения , нашите специалисти ще реагират в рамките на 24 часа. При всяко последващо посещение, Килърите ще извършват мониторинг и отново ще получите протокол, който удостоверява извършените дейности от екипа ни.