Контрол на влечуги

Контрол на влечуги

В страната се срещат цели 16 вида змии. Три от тях са отровни за човека – усойница, медянка и пепелянка, но каквато и змия да срещнете, уплахата и неприятните преживявания за Вас и семейството Ви са гарантирани. По презумпция змиите рядко нападат хора без да са заплашени, но подтиквани от страх и паника, хората често сами провокират влечугото. В национален план годишно има 50-60 случая на ухапани от змия, а голям процент от тях водят до фатален край. За радост, Килърите знаят как да Ви предпазят и осигурят Вашето спокойствие.

Какво да очаквате от Килърите?           

1. Идентификация
Първите действия на специалистите ни са да получат конкретна информация за обекта Ви. Затова следва внимателен оглед на собствеността Ви – той е важен, за да бъдат определени проблемните зони и потенциалните места,  от които могат да навлязат влечугите.
Веднага след него ще бъдете информирани за направените заключения и какъв е индивидуалният метод за третиране на Вашия обект. Ще научите и цената, която специалистът ни е калкулирал. Решението дали да му дадете зелена светлина е изцяло Ваше. От изключителна важност е да изпълните указанията на Килърите – те често включват затваряне на определи пространства, замрежване на прозорци и други. Целта е да бъде ограничен достъпа на змии до обекта Ви трайно.


2. Обработка
Време е за третиране на повърхностите в собствеността Ви. Килърите използват специфичен гел, който се поставя около мястото, което искате да защитите. Гелът отблъсква змиите, без да вреди нито на тях, нито на околната среда. Под формата на гел веществото остава далеч по-дълго около обекта Ви – дори след дъжд може да разчитате, че ще бъдете защитени. В края на обработката ще получите протокол, в който са описани всички дейности, извършени от Килърите, както и препаратите, които са използвани. Ще бъдете инструктирани и какво да (не)правите в следващите 24-48 часа, за да бъде ефектът от обработката максимален.


3. Последващи обработки
При подписване на договор с Килърите за абонаментно ежемесечно обслужване, освен по-ниската цена, ще получите и ексклузивна 100%-това гаранция. При проблем в обекта Ви съз змии между предвидените месечни посещения , нашите специалисти ще реагират в рамките на 24 часа. След всяка обработка отново ще получите протокол, който удостоверява извършените дейности от екипа ни.