Обработка срещу гризачи

Обработка срещу гризачи

Гризачите са изключително разпространени в България. През периода 2013-2014г. се наблюдава сериозно повишаване на тяхната популация на територията на страната. Най-неприятната страна на тези вредители, са болестите, които пренасят. Черният плъх е основен виновник за Чумата – бълхите, които живеят върху тялото му, пренасят бактерията Yersinia pestis, отговорна за разпространението на болестта. Гризачите пренасят и редица други заболявания – тиф, болест на Вейл , токсоплазмоза, лаймска болест, хеморагична треска , нилска треска и други.

Какво да очаквате от Килърите?

Ние знаем, че Вашият дом е Вашата крепост и ще подходим със специално отношение и персонално решение за Вашия проблем. Гризачите се размножават изключително бързо и навременната намеса е от изключително значение за Вашето спокойствие.

Как да се подготвите?

Преди идването на Килърите не е необходимо да се подготвяте много – изчистете всички боклуци и храни, които не са на правилното място. Всичко останало оставете както е – това е важно, за да стане ясно откъде идва Вашият проблем.

Избавянето Ви от наглите гризачи става в три прости стъпки:

1. Идентификация

Първите действия на специалистите ни са да получат конкретна информация от Вас – какви вредители виждате, в кои зони от жилището си и колко често. Следва внимателен оглед на собствеността Ви – той е важен, за да бъдат определени проблемните зони и потенциалните места, на които се укриват вредителите

Веднага след това ще бъдете информирани за направените заключения – какви гризачи са се населили при Вас, колко сериозен е проблемът и, разбира се, какъв е индивидуалният метод за борба с тях във Вашето жилище. Ще научите и цената, която специалистът ни е калкулирал. Решението дали да му дадете зелена светлина да унищожи врага е изцяло Ваше.

2. Първоначална обработка

Време е за третиране на собствеността Ви. Най-често се поставят специални кутии с отровни и неотровни примамки, за да не бъдат достъпни те са деца и домашни любимци. Кутиите ще бъдат маркирани със стикери, на които има информация за използваната примамка. В края на обработката ще получите протокол, в който са описани всички дейности, извършени в жилището Ви, както и примамките, които са използвани. В протокола ще бъдат описани и всички действия, които Вие трябва да предприемете, за да се защитите от нови набези на гризачите. Запазете го – той е част от Вашата гаранция! Ще бъдете инструктирани и какво да (не)правите в следващите седмици, за да бъде ефектът от обработката максимален.

3. Втора обработка

28 дни след първото посещение, ще трябва да посрещнете Килърите отново у дома. Второто третиране гарантира пълното унищожаване на вредителите в дома Ви и Ви предпазва от последващи набези на гризачите. Специалистите ни ще направят мониторинг на обработените зони, след което ще заредят отново всички примамки и ще се уверят, че те са поставени на правилните места.

След самата обработка отново ще получите протокол, който удостоверява извършените дейности от екипа ни. Важно е да знаете, че втората обработка се заплаща на същата цена като първата.