Обработка срещу дървеници

Обработка срещу дървеници

Дървениците се размножават изключително бързо и навременната намеса е от изключително значение за Вашето спокойствие. В последните 20 години се наблюдава огромен ръст на популацията им в България, а практиката показва, че стандартните решения често не работят, защото насекомите са развили „имунитет“ към повечето препарати.

Дървениците са кръвосмучещи насекоми, които имат сериозни предпочитания към човешката кръв. Те са познати на човечеството от хиляди години – първите исторически сведения за тях са от 400 година преди Христа, а по-късно дори Аристотел ги споменава. През 1940г. изследване доказва, че видът е на изчезване в Северна Америка и Европа. По-късно, през 1995г. започват наблюдения на сериозно завръщане на дървениците в следствие на резистентност към използваните пестициди.

Какво да очаквате от Килърите?

Ние знаем, че Вашият дом е Вашата крепост. Затова специалистите ни ще изготвят индивидуално решение за справяне с Вашия проблем. Ние уважаваме Вашата собственост – Килърите винаги използват еднократни калцуни, за да запазят хигиената в жилището Ви на високо ниво. Изключително важно е да бъдат извършени поне две третирания на дома Ви в рамките на 7-10 дни, защото средствата за контрол не могат да унищожат яйцата на насекомите. Само при това условие можем да Ви предоставим нашата 100%-това гаранция.

Как да се подготвите?

Преди идването на Килърите не е необходимо да се подготвяте много – изчистете всички боклуци и храни, които не са на правилното място. Изперете всички дрехи и спално бельо на висока температура. Ако имате възможност, най-добре е да ги оставите за химическо чистене. Всичко останало оставете както е – това е важно, за да стане ясно откъде идва Вашия проблем. Важно е зоната, в която срещате проблем, да бъде оставена в същия вид, за да не пренесете дървениците другаде.

Избавянето Ви от наглите дървеници става в три прости стъпки:

1. Идентификация

Първите действия на специалистите ни са да получат конкретна информация от Вас – какви вредители виждате, в кои зони от жилището си и колко често. Следва внимателен оглед на собствеността Ви – той е важен, за да бъдат определени проблемните зони и потенциалните места, на които се укриват вредителите. В случая основният оглед ще се съсредоточи върху спалнята и меките мебели в дома Ви – най-честите укрития на дървениците.

Веднага след това ще бъдете информирани за направените заключения – колко сериозен е проблемът и, разбира се, какъв е индивидуалният метод за борба дървениците във Вашето жилище. Ще научите и цената, която специалистът ни е калкулирал. Решението дали да му дадете зелена светлина да унищожи врага е изцяло Ваше.

2. Първоначална обработка

Време е за третиране на повърхностите в дома Ви. Според преценката на нашите специалисти, могат да бъдат използвани различни методи и средства за контрол – опръскване, капани с атрактант, УЛВ генератори и др. В края на обработката ще получите протокол, в който са описани всички дейности, извършени в жилището Ви, както и препаратите, които са използвани. Запазете го – той е част от Вашата гаранция! Ще бъдете инструктирани и какво да (не)правите в следващите 24-48 часа, за да бъде ефектът от обработката максимален.

3. Втора обработка

7-10 дни след първото посещение, ще трябва да посрещнете Килърите отново у дома. Второто третиране обикновено гарантира пълното унищожаване на вредителите в дома Ви и Ви предпазва от последващи набези на дървениците, но в много тежки случаи може да се наложи и трета обработка на жилището Ви. След самото третиране отново ще получите протокол, който удостоверява извършените дейности от екипа ни. Важно е да знаете, че всяка обработка се заплаща на същата цена като първата.